Model de contract-tip

CONTRACT DE SERVICII

 

Intre urmatoarele parti:

  1. Dl / Dna. ………………………………………………………….., cetatean ………………….., rezident in …………………………., denumit in continuare CANDIDAT                        SI
  2. Pride Canada Holding Inc., reprezentata de Dl.. Constant C. Sossoulo si/sau partenerii sai autorizati in emigrare, cu sediul in 4, rue Notre-Dame Est, bureau 901, Montréal, Québec, Canada, denumit in continuare  CONSULTANT,

A intervenit prezentul contract de prestari servicii de consiliere in emigrare. Candidatul solicita aceste servicii, iar Consultantul se angajeaza prin prezentul contract sa ajute si sa consilieze Candidatul in toate demersurile pe linga Guvernul din Quebec si din Canada in scopul obtinerii vizei de Rezident permanent in Canada.

 

Candidatul va varsa Consultantului urmatoarele onorarii :

-        O prima plata de …………….…………., o data cu semnarea prezentului contract.

-        O a doua si ultima plata de ……………………………….., dupa un interviu pozitiv cu un ofiter de emigrare sau dupa o acceptare fara interviu.

 

De mentionat ca, onorariile de mai sus, nu includ taxele guvernamentale, taxele de examen medical, taxele pentru test de limba, taxele de traduceri, costul biletelor de avion, precum si nici taxele de locuinta.

Platile se pot face prin : virament bancar, Western Union, Paypal, carte de credit sau cec personal.

Daca, la sfirsitul procesului de emigrare, Candidatul nu obtine viza de Rezident permanent, Consultantul se obliga sa ii ramburseze totalitatea onorariilor platite catre acesta. Totusi, aceasta suma nu va fi rambursata daca, Candidatul este refuzat pentru unul din urmatoarele motive :

-        Inadmisibilitate medicala (boli grave, precum cancer, sida, etc.);

-        Antecedente judiciare sau securitate nationala;

-        Declaratii false;

-        Tainuire de fapte sau prezentare de acte false;

-        Nerespectarea instructiunilor Consultantului;

-        Anularea de catre Candidat a cererii de emigrare dupa semnarea contractului;

-        Retragerea mandatului dat catre Consultant;

-        Schimbarea de situatie familiala, matrimoniala sau de stare civila in timpul procesului de emigrare fara informarea Consultantului si rezultind astfel un refuz;

-        Modificarea ulterioara a reglementarilor guvernamentale, independent de controlul companiei noastre;

-        Neprezentarea unui dosar complet in maxim un an de la semnarea contractului.

 

Daca Ministerul Emigrarii Quebec (MIQ) sau Cetatenie si Emigrare Canada (CIC) sau Resurse Umane si Dezvoltarea Competentelor Canada (RHDCC) comunica direct cu Candidatul, acesta trebuie sa informeze imediat Consultantul.

Daca pe durata procesului de emigrare apar modificari in situatia familiala a Candidatului, acesta va varsa Consultantului taxe suplimentare de ……………………………… pentru adaugarea de sot/sotie/concubin, precum si taxe de ………………………. pentru un nou-nascut.

 

De mentionat ca, Dl. Constant C. Sossoulo, in calitate de membru cu nr. R507499 al CRCIC trebuie sa respecte reglementarile administrative, Codul de etica profesionala si regulamentele acestui Consiliu, care decurg din calitatea sa de membru activ.

 

In cazul unei neintelegeri, Candidatul si Consultantul trebuie sa depuna eforturi pentru a rezolva problema de comun acord. Daca, conflictul nu poate fi astfel stins, Candidatul trebuie sa prezinte in scris o plingere Consultantului si sa ii acorde 30 de zile pentru a raspunde la aceasta. Daca, totusi, conflictul nu s-a stins, Candidatul poate urma procesul de plingere si de disciplina astfel cum este prezentat pe site-ul CRCIC.

 

Toate informatiile si documentele examinate de catre Consultant si solicitate de MIQ sau de CIC pentru pregatirea cererii de emigrare sunt confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti, in afara reprezentantilor si angajatilor, fara consimtamint prealabil, cu exceptiile prevazute de lege.

 

Cele doua parti sunt de acord ca prezentul contract sa fie guvernat de legile din Quebec si Canada.

 

Candidatul recunoaste ca a citit si inteles prezentul contract si a primit un aviz juridic independent, dupa cum a crezut de cuviinta.

 

Prezentul contract a fost semnat astazi ……………………….., in Montreal.

 

Candidatul                                                                     Consultantul

                                                                                         Dl. Constant C. Sossoulo

                                                                                         Consultant acreditat in emigrare,

                                                                                         Inscris in RQCI sub nr. 11495 si mebru al CRCIC cu nr. R507499

Ne puteti gasi

Ne puteti gasi direct la birourile noastre :


Pride Canada Holding Inc.
4, rue Notre-Dame Est, Suite 901
Montréal (Québec) H2Y 1B8 Canada
Tel. +1 (514) 398 0005

Va rugam sa va stabiliti o intalnire sau sa telefonati inainte de a va prezenta.

Ne puteti contacta